Magyar Közlöny 2016/209

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2016. évi CLXX. törvény: Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról – 82792
2016. évi CLXXI. törvény: A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról – 82795
2016. évi CLXXII. törvény: Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról – 82800
2016. évi CLXXIII. törvény: Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról – 82811
2016. évi CLXXIV. törvény: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról – 82813
2016. évi CLXXV. törvény: A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról – 82817
2016. évi CLXXVI. törvény: A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról – 82819
455/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 82821
1792/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: Forrásbiztosítási kötelezettség előírásáról – 82822
1793/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 82822
1794/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 82827
1795/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A Csongrád Megyei Kormányhivatal elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről – 82829
1796/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 82829
1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 82831
1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról – 82833

Letölthető PDF-ben.