Magyar Közlöny 2016/210

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2016. évi CLXXVII. törvény: A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről – 82843
2016. évi CLXXVIII. törvény: A Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 82867
2016. évi CLXXIX. törvény: A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról – 82876
2016. évi CLXXX. törvény: A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról – 82890
2016. évi CLXXXI. törvény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról – 82891
2016. évi CLXXXII. törvény: Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról – 82896
2016. évi CLXXXIII. törvény: Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról – 82908
2016. évi CLXXXIV. törvény: Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról – 82911
2016. évi CLXXXV. törvény: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról – 82923
2016. évi CLXXXVI. törvény: A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról – 82924
2016. évi CLXXXVII. törvény: Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról – 82925
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről – 82927
14/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről – 82947
15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről – 82952
16/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről – 82958
35/2016. (XII. 20.) MvM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról – 82960
86/2016. (XII. 20.) FM rendelet: A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról – 82964
52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet: A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról – 82986
Köf.5025/2016/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 82987
1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről – 82991
1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról – 82992
1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról – 82993
1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról – 82996
1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról – 83002

Letölthető PDF-ben.