Magyar Közlöny 2016/211

Olvasási idő: 3 – 4 perc

1804/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 83004
1805/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 83006
1806/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról – 83006
1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról – 83007
1808/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság és az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi és 2018. évi költségvetésének biztosításával és az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi finanszírozásával összefüggő feladatokról – 83009
1809/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére romániai tevékenysége folytatása céljából nyújtandó forrásjuttatásról – 83010
1810/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az Ybl Villa állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről – 83010
1811/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére szőlőfelvásárlás céljából nyújtandó forrásjuttatásról – 83011
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról – 83011
1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról – 83016
1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: Az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról – 83018
1815/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és az I. Országgyűlés fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 83021
1816/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működőképességéhez szükséges források biztosításáról – 83023
1817/2016. (XII. 20.) Korm. határozat: A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által végzett közfeladatok 2016. évi ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről – 83023

Letölthető PDF-ben.