Új Magyar Közigazgatás 2016/4

Olvasási idő: 2 – 3 perc

TANULMÁNYOK:

 • Boros Anita LL.M.: Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás (újraszabályozásához
 • Balogh-Békesi Nóra: Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban
 • Hajas Barnabás: Általános közigazgatási rendtartás – Két. kontra Ákr.
 • Gesztei László: A közigazgatási perrendtartás megújításának főbb szempontjai
 • Fábián Adrián LL.M.: A helyi önkormányzat (nem jogi) fogalmáról
 • Budai Balázs Benjámin: A közigazgatás átalakítása, szervezési eszközökkel

FÓRUM

 • Darák Péter: Új közigazgatási perrendi elképzelések
 • Áldozó Tamás: A tervezett SZJA-csökkentés és az önkormányzatok
 • Szűcs József: Néhány érv, miért szükséges a (volt) közszolgálati tisztviselők részvétele a létrehozandó közigazgatási bíróságok munkájában

E -KÖZIGAZGATÁS

 • Vágujhelyi Ferenc: Új korszak küszöbén: az infokommunikáció hatásai a jogi szabályozásra és az adminisztratív folyamatokra – A közigazgatási eljárás, mint logikai feladat

KÖZIGAZGATÁS BÍRÓSÁGI KONTROLLJA

 • Lehóczki Balázs – Széplaki-Nagy Gábor – Balogh Zsolt – Darák Péter –
 • Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek

PORTRÉ

 • Gyergyák Ferenc LL.M.: Dr. Bíró Károly
 • Gyergyák Ferenc LL.M.: Dr. Vincze Ferenc, a Deák Ferenc Jogász Díj 2016. évi díjazottja

KÖNYVISMERTETŐ

 • Dr. Gyergyák Ferenc LL.M.: Recenzió az „A magyar decentralizáció kudarca nyomában” c. könyvről

ESEMÉNYEK

 • Zemplényi Adrienne: Beszámoló a „Közigazgatási bíráskodás válaszúton” című konferenciáról
 • Gyüre Annamária Csilla: A helyi önkormányzatok szerepe a környezeti jog és politika alakításában (konferencia-beszámoló)
 • 2016. évi tárgymutató