Családi Jog 2016/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

  • Pongrácz Dóra: A bizalmi vagyonkezelés családjogi vonatkozásai

NÉZŐPONTOK

  • Szemán Felicitász: Az elme és a jog határán I. A jogalkalmazás kérdései a kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezeléseknél
  • Stanitz János: Honvédségi „szolgálati” lakás és házastársi lakáshasználat
  • Pál Szilvia: Távoli üdvözlet – a közös tulajdonú lakásból elköltözött házastárs által érvényesített kompenzáció iránti igény a családjogi perekben
  • Császár-Nagy Noémi: A gyerekek helyzete a válás után – avagy egy konferencia margójára

INTERJÚ

  • „A szülői gondviselés, avagy a gyermek legfőbb érdeke” – Katonáné Pehr Erika interjúja dr. Filó Erika egyetemi docenssel

JOGGYAKORLAT

  • Nyírőné Kiss Ildikó: A szerzésben való közreműködés arányának megállapítása az élettársi közös vagyon megosztása során – jogeset elemzés a Fővárosi ítélőtábla gyakorlata alapján I. rész

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: Élettársak Észak-Európában

KÖNYVISMERTETÉS

  • Ferencz Dóra: Boreczky Ágnes – Földes Petra – Gyebnár Viktória – Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből