Magyar Jog 2016/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • Schultz Márton: Gondolatok a személyiségi jogok generálklauzulájáról és az emberi méltóságról
  • Halász Vendel: A „társaság érdeke”: a vállalati vezetők tevékenységére irányadó szabályokról Európában és Amerikában
  • Bereczki Ildikó: Gondnokság és más támogatási formák
  • Ott István: Dogmatikai kérdések a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűncselekménye kapcsán
  • Bagó Bianka: Mit is akart a jogalkotó? A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés eredményének felhasználhatósága
  • Koósné Mohácsi Barbara: A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése büntetőügyekben
  • Vallasek Magdolna: A Román Ortodox Egyház papságának munkajogi helyzete, különös tekintettel a kollektív munkajogi jogintézmények kérdésére

SZEMLE

  • Vörös Eszter: Új tankönyv az állam- és jogbölcselet oktatásában
  • Tájékoztató a Magyar Jogász Egylet 2016. évi szakmai pályázatának díjazottjairól