Magyar Közlöny 2017/8

Olvasási idő: 2 – 4 perc

8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet: A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról – 146
9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 147
1/2017. (I. 23.) MvM rendelet: A Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről – 150
3/2017. (I. 23.) FM rendelet: A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről – 158
4/2017. (I. 23.) FM rendelet: A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016–2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól – 161
1018/2017. (I. 23.) Korm. határozat: A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról – 187
1019/2017. (I. 23.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 189
1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat: A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának folyósításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról – 191
1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat: Az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 193
1022/2017. (I. 23.) Korm. határozat: A Bank of China Limited pénzintézettel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 195

Letölthető PDF-ben.