Polgári Jog 2016/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Döme Attila: A vad–gépjármű ütközésből eredő kártérítési ügyek megítélése a bírói gyakorlatban az új Ptk. tükrében

Jogesetelemzés

  • Bakos-Kovács Kitti: A vezető tisztségviselő jogviszonyának lemondással történő megszüntetése cégjogi, társasági jogi és szerződésjogi megközelítésben a BDT2015. 3416. eseti döntés tükrében

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Bata Dorottya: A házastársi közös lakás használata és a közös tulajdon megszüntetése
  • Takáts Fanni: Cselekvőképesség – ügycsoportos korlátozás

Döntvény

  • PJD2016. 22.
  • PJD2016. 23.

Fórum

  • Tivadar Krisztián: Know-how a Ptk.-ban