Polgári Jog 2017/1

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Fuglinszky Réka: „Szomszédjogi generálklauzula” (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások II.
  • Szalai Ákos: Okozatosság a kártérítési jogban – joggazdaságtani megfontolások

Döntvény

  • PJD2017. 1.
  • PJD2017. 2.

Fórum

  • Tomori Erika: Gondolatok a Ptk. megújuló értékpapírjogi szabályaival kapcsolatban
  • Kemenes István: Jogértelmezési bizonytalanságok az elévülés körül