Magyar Közlöny 2017/37

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2017. évi III. törvény: Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről – 977
2017. évi IV. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről – 1559
2017. évi V. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről – 1574
2017. évi VI. törvény: A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről – 1603
2017. évi VII. törvény: A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről – 1613
2017. évi VIII. törvény: A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről – 1626
2017. évi IX. törvény: A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről – 1635
2017. évi X. törvény: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről – 1658
2017. évi XI. törvény: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről – 1666
2017. évi XII. törvény: A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar–ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 1667
2017. évi XIII. törvény: Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról – 1678
2017. évi XIV. törvény: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról – 1679
2017. évi XV. törvény: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról – 1680
2017. évi XVI. törvény: A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról – 1681
105/2017. (III. 16.) KE határozat: A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról – 1686
106/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1689
107/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1690
108/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1692
109/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1696
110/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1702
111/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1707
112/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1712
113/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1713
114/2017. (III. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 1717

Letölthető PDF-ben.
2.rész