Magyar Közlöny 2017/38

Olvasási idő: 3 – 5 perc

44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet: A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről – 1723
45/2017. (III. 17.) Korm. rendelet: A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 1723
46/2017. (III. 17.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 1724
47/2017. (III. 17.) Korm. rendelet: Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 1724
48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet: A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 1725
49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 1728
9/2017. (III. 17.) MvM rendelet: Az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról – 1730
10/2017. (III. 17.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
12/2017. (III. 17.) FM rendelet: A baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról – 1738
13/2017. (III. 17.) FM rendelet: Az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról – 1741
1120/2017. (III. 17.) Korm. határozat: Az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról – 1769
1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat: A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről – 1770
1122/2017. (III. 17.) Korm. határozat: A mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről – 1770
1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat: Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről – 1771
1124/2017. (III. 17.) Korm. határozat: A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról – 1771
1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat: A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról – 1772
1126/2017. (III. 17.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 1774
1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat: Az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről – 1776

Letölthető PDF-ben.