Magyar Közlöny 2017/39

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2017. évi XVII. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 1779
2017. évi XVIII. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 3570
2017. évi XIX. törvény: Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről – 3695
2017. évi XX. törvény: A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról – 3862
50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról – 3866
51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 3870
52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 3875
53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 3885
54/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról – 3887
55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. – 3888
56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek az “okos város”, “okos város módszertan” fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról – 3889
57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról – 3894
58/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországra szállításával és a milánói projekt lezárásával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről – 3895
1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A 2017-2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról – 3896
1129/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről – 3899
1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezéséről – 3899
1131/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Budapesti Zsidó Hitközség zuglói zsinagógája helyreállításának támogatásával összefüggő feladatokról – 3901
1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat: Tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 3903
1133/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról – 3903
1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról – 3904
1135/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról – 3905
1136/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról – 3907
1137/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú (“Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról – 3905
1138/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Szíriai Arab Köztársaságban 2011 márciusa óta elkövetett, nemzetközi jogot sértő legsúlyosabb bűncselekmények miatti nyomozást és későbbi felelősségre vonást előmozdító Nemzetközi, Pártatlan és Független (ENSZ) Mechanizmus beindításához szükséges pénzügyi hozzájárulásról – 3907

Letölthető PDF-ben.
2. rész
3.rész