Magyar Közlöny 2017/40

Olvasási idő: 5 – 8 perc

59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről – 3911
60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról – 3917
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról – 3928
62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 3930
63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 3936
64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 3937
65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet: A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 3938
1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat: Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről – 3941
1140/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról – 3944
1141/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozásról – 3945
1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról – 3945
1143/2017. (III. 20.) Korm. határozat: Az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról – 3946
1144/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról – 3947
1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat: Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról – 3948
1146/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. “Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztés” prioritása keretében további kiemelt fejlesztések nevesítésével kapcsolatos feladatokról – 3958
1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú (“A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról – 3959
1148/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról – 3961
1149/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A “Gubacsi vasúti híd átépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 3967
1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat: Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról – 3969
1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 3969
1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. “CrossBorder Rail” projektének támogatása érdekében történő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról – 3972
1153/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről – 3974
1154/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának javításáról – 3974
1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról – 3975
1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról – 3982
24/2017. (III. 20.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény módosított szövegének létrehozására adott felhatalmazásról – 3985

Letölthető PDF-ben.