Magyar Közlöny 2017/60

Olvasási idő: 2 – 3 perc

4/2017. (IV. 26.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról – 6712
20/2017. (IV. 26.) FM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről – 6717
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet: Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról – 6750
22/2017. (IV. 26.) FM rendelet: Az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról – 6794
1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat: A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról – 6820
1229/2017. (IV. 26.) Korm. határozat: Az EFOP-3.4.3-16 azonosító számú („Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról – 6820
1230/2017. (IV. 26.) Korm. határozat: A GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosító számú („A Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről – 6823
1231/2017. (IV. 26.) Korm. határozat: A TOP-1.2.1-15 azonosító számú („Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című) felhívásra benyújtott, Vaja és Vásárosnamény települések területén, valamint Szenna településen és környezetében megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról – 6825
34/2017. (IV. 26.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 6828

Letölthető PDF-en.