Magyar Közlöny 2017/61

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2017. évi XXX. törvény: A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről – 6830
2017. évi XXXI. törvény: Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról – 6838
2017. évi XXXII. törvény: A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról – 6839
2017. évi XXXIII. törvény: Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról – 6840
14/2017. (IV. 27.) NFM rendelet: Az NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről – 6862
145/2017. (IV. 27.) KE határozat: Tárca nélküli miniszter kinevezéséről – 6863
146/2017. (IV. 27.) KE határozat: Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről – 6863

Letölthető PDF-ben.