Jog-Állam-Politika 2017/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

 • Földesi Tamás: Jogászi etika
 • Smuk Péter: Az európai politikai pártok jogállásáról

MŰHELY

 • Kovács Gábor: Az Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA-2020) megalkotásának koncepciója
 • Bencze Krisztina: Kontroll a szakértők felett – A szakértői minőségbiztosítás szabályozása
 • Nogel Mónika: A szakértői minőségbiztosítási rendszer kialakításának előkérdései és alapfogalmai
 • Gábor Kovács – Klára Nagy: The pást and present of the Prüm Treaty – The regulation of biometric data exchange in the EU
 • Idzigné Novák Csilla: A szakértő büntetőeljárási helyzetének formálódása – történeti előzmények
 • Pókecz Kovács Attila: Deli Gergely: Salus rei publicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban

HÍREK

 • Búcsúzás Földesi Tamástól
 • E számunk szerzői
 • Szerzőinkhez