Magyar Közlöny 2017/75

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2017. évi LI. törvény: Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről – 7642
2017. évi LII. törvény: Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról – 7681
2017. évi LIII. törvény: Pénznzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról – 7692
2017. évi LIV. törvény: Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról – 7730
2017. évi LV. törvény: A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról – 7744
2017. évi LVI. törvény: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról – 7752
13/2017. (V. 26.) MNB rendelet: A „Kiegyezés” ezüst emlékérme kibocsátásáról – 7797
14/2017. (V. 26.) MNB rendelet: A „Kiegyezés” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 7799
15/2017. (V. 26.) MNB rendelet: Egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról – 7801
17/2017. (V. 26.) NFM rendelet: A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről – 7830
11/2017. (V. 26.) AB határozat: A Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 56. § (4) bekezdése és 376/A. § (1) bekezdésének c) pontja együttes alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról – 7861
1263/2017. (V. 26.) Korm. határozat: Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank Alapokmányában előírt kijelölésekről és felhatalmazásról – 7869