Magyar Közlöny 2017/74

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2017. évi XLIII. törvény: A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról – 7322
2017. évi XLIV. törvény: Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról – 7328
2017. évi XLV. törvény: Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról – 7355
2017. évi XLVI. törvény: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról – 7371
2017. évi XLVII. törvény: A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról – 7374
2017. évi XLVIII. törvény: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról – 7376
2017. évi XLIX. törvény: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról – 7380
2017. évi L. törvény: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról – 7400
9/2017. (V. 25.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközöktípusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról – 7623
8/2017. (V. 25.) EMMI rendelet: A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról – 7624
25/2017. (V. 25.) FM rendelet: A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról – 7629
26/2017. (V. 25.) FM rendelet: A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról – 7630
16/2017. (V. 25.) NFM rendelet: Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról – 7636

Letölthető PDF-ben.