Magyar Közlöny 2017/64

Olvasási idő: 2 – 3 perc

113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 6968
6/2017. (V. 2.) EMMI rendelet: Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról – 6970
15/2017. (V. 2.) NFM rendelet: Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről – 6971
147/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6972
148/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6972
149/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6972
150/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6973
151/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6973
152/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6973
153/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6974
154/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6974
155/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6974
156/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6975
157/2017. (V. 2.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6975
1248/2017. (V. 2.) Korm. határozat: A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról – 6975
1249/2017. (V. 2.) Korm. határozat: Az egyházi célú támogatásokból megvalósuló kerettanterv kidolgozásával összefüggő tananyag- és tankönyvfejlesztésekre vonatkozó beszerzések közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről – 6976

Letölthető PDF-ben.