Közjegyzők Közlönye 2017/1

Olvasási idő: < 1 perc

  • Csillám Katalin: A 2016. évi CXXX. törvényben szabályozott perorvoslatok a gyakorló bíró szemével
  • Udvary Sándor: Az érdemi tárgyalási szak jelentősége és hatékonysága egyedi és igazságszolgáltatási szempontból
  • Miczán Péter: A jogvesztéssel fenyegető (in terrorem) végrendeleti kikötésekről – a rosszhiszemű perindítás jogügyleti korlátozásáról II.
  • Tatai Zoltán: Az Európai Öröklési rendelethez vezető út bemutatása, jogforrási rendszer a nemzetközi vonatkozású öröklési ügyekben, a rendelet szabályainak ismertetése – III.
  • Sajtószemle
  • Summary