Magyar Közlöny 2017/65

Olvasási idő: 2 – 3 perc

5/2017. (V. 5.) BM rendelet: Az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 6978

7/2017. (V. 5.) EMMI rendelet: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról – 6980

23/2017. (V. 5.) FM rendelet: Az egyes barlangok védettségének feloldásáról – 6999

6/2017. (V. 5.) NGM rendelet: @Tart2 = Egyes műszaki biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 6999

7/2017. (V. 5.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról – 7004

10/2017. (V. 5.) AB határozat: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.50.469/2012/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) bekezdés b) pontjával és a 80. § (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról – 7008

10/2017. (V. 5.) OGY határozat: A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról – 7027

158/2017. (V. 5.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 7027

1250/2017. (V. 5.) Korm. határozat: A szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges források biztosításáról – 7028

1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat: Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról – 7029

42/2017. (V. 5.) NVB határozat: A Nemzeti Választási Bizottság határozata – 7033

Letölthető PDF-ben.