Magyar Közlöny 2017/100

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2017. évi XCI. törvény: Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről – 9733
2017. évi XCII. törvény: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról – 9744
2017. évi XCIII. törvény: A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról – 9746
2017. évi XCIV. törvény: Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról – 9782
2017. évi XCV. törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról – 9785
2017. évi XCVI. törvény: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról – 9792
2017. évi XCVII. törvény: A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról – 9793
2017. évi XCVIII. törvény: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról – 9793
2017. évi XCIX. törvény: Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról – 9794
2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről – 9800
2017. évi CI. törvény: Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről – 9997
2017. évi CII. törvény: Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről – 10026
2017. évi CIII. törvény: A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról – 10027
18/2017. (VI. 27.) MvM rendelet: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról – 10029
16/2017. (VI. 27.) BM rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról – 10029
A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról – 10035
A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról – 10035
A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról – 10036

Letölthető PDF-ben.