Közjogi Szemle 2017/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

FÓKUSZ – EGYETEMI AUTONÓMIA

 • Chronowski Nóra: Egyetemi autonómia – akadémiai szabadság – jogállamiság
 • Földi András: Néhány aktuális adalék az egyetemi autonómia történetéhez
 • Király Miklós: Egyetemek és egyetemi autonómia Európában
 • Fleck Zoltán: Demokráciára nevelés jo g ászkép zés, professzionális felelősség
 • Arató Krisztina: A CEU-diskurzus politikatudományi elemzése
 • Hack Péter: A jogállamiság mércéje
 • Somody Bernadette: Az alkotmányos mérce
 • Lévay Miklós: A jogállami jogalkotás mint az egyetemi autonómia feltétele
 • Nagy Marianna: Egyetemi autonómia közigazgatási jogi nézőpontból – avagy a kristálytükör meghasadt?
 • Tóth Judit: Nemzetközi mércék az egyetemi autonómiában
 • Rónay Zoltán: Szkülla és Kharübdisz között, avagy kis magyar (felsőoktatási) jogalkotási dráma

FIGYELŐ

 • Fazekas Marianna: Az Alaptörvény hatása a közigazgatási eljárásjogra
 • Faludi Gábor: Alapjogok metszéspontja a szerzőijog-sértések körében

FUTURUM

 • Bordás Péter: Feladatfinanszírozás-e a feladatfinanszírozás? A magyar önkormányzatok támogatási rendszerének értékelése

FAKTUM

 • Chronowski Nóra: A közigazgatási bírságolás észszerű határideje és a megfelelő ügyintézéshez való jog

FÓRUM

 • Cseh Kristóf – Jugovics Andrea – Matos Lilla – Német Noémi – Papp Dorottya – Zsembery Eszter: Kereskedelmi igazgatás empirikus vizsgálata Budapest XIV. kerületében
 • Lukonits Ádám – Mannó Csilla: A jogellenes munkaviszony-megszüntetés egyes emberi jogi aspektusai – vitaindító