Magyar Közlöny 2017/103

Olvasási idő: 7 – 12 perc

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A Michalicza-ösztöndíjról – 10056
161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról – 10058
162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: Az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról – 10083
163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról – 10102
164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 10108
165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 10113
166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 10115
167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 10117
168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 10119
169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 10121
11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról – 10123
1395/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: Az EU Állandó Strukturált Együttműködéshez való magyar csatlakozásról – 10126
1396/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének előkészítéséről és lebonyolításáról – 10126
1397/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Georgiával megvalósuló kulturális együttműködésről – 10127
1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról – 10127
1399/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: Az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának tervezett bővítéséről – 10128
1400/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A nemzetközi rendezvény megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról – 10128
1401/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A magyar–szerb határon kiépítésre kerülő intelligens jelzőrendszer működéséről – 10129
1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról – 10129
1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A „Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia (2018–2023)” elfogadásáról – 10129
1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról – 10130
1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról – 10131
1406/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról – 10132
1407/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Magyar Nemzeti Múzeum 2017 és 2022 közötti megújítási koncepciójának egyes kérdéseiről – 10133
1408/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról – 10134
1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 10134
1410/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatásáról – 10136
1411/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt” című beruházás a Kormány hatáskörében történő megvalósításáról – 10136
1412/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 10137
1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 10139
1414/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A GINOP-2.2.1-15 azonosító számú („K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) felhívás negyedik körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról – 10141
1415/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 10148
1416/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A „Gépjármű Beszerzési Program” keretében, a katonai terepjáró gépjárművek hosszú távú biztosításához szükséges kötelezettségvállaláshoz történő előzetes hozzájárulásról – 10148
1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításához kötődő többletforrás biztosításáról – 10148
1418/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról – 10149
1419/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról – 10150
1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállításának és a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítésének támogatásáról – 10150
1421/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről – 10153
1422/2017. (VI. 28.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10153
66/2017. (VI. 28.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 10153
67/2017. (VI. 28.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 10154
68/2017. (VI. 28.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 10154
69/2017. (VI. 28.) ME határozat: Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről – 10155

Letölthető PDF-ben.