Új Magyar Közigazgatás 2017/2

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Tanulmányok

 • Belényesi Emese: Változó közigazgatás – a közigazgatás területi reformjának „soft” tényezői –
 • Asztalosné Zupcsán Erika: Változás vagy változtatás – Adalék a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) átalakításáról
 • Hajnal Virág: A hely mint szervezet – Zenta középváros mint „szervezet” előtt álló kihívások az érintettek  differenciálásából adódó változások kezelésének tükrében
 • Bana Imre: A „ne bis in idem” elv érvényesülése közigazgatási szankció és büntetőeljárás egyidejű alkalmazása során
 • Erdődy Gyula: Az Alkotmánybíróság szabálysértési jogot érintő döntéseinek vázlatos áttekintése

E-közigazgatás

 • Kiss Tibor – Szegő Tamás: A személyazonosítás múltja, jelene és jövője – e-Személyazonosító igazolványra épített szolgáltatási lehetőségek
 • Kovács A. Tamás: Egy univerzális azonosító bevezetésének lehetősége – az 1996. évi XX. törvény 20 éve és a lehetséges folytatás
 • Kun László: Automatizálás a közigazgatásban? – Az informatikai alkalmazások trendjei a digitalizáció kiteljesedésének időszakában

Fórum

 • Ancsin László: A járási rendszer és az átalakított önkormányzati feladatellátási struktúra kialakításának hatása a településekre
 • Hollósy-Vadász Gábor: Változásmenedzsment az egészségügyben
 • *Havasi Bianka: Jogalkotási, jogszabályszerkesztési követelmények érvényesülése a helyi rendeletek tükrében — kiemelt figyelemmel egyes szervezeti és működési szabályzatokra Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Vas megyében

Közigazgatás bírósági kontrollja

 • Lehóczki Balázs – Széplaki-Nagy Gábor – Balogh Zsolt – Darák Péter – Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek

Portré

 • Gyergyák Ferenc LL.M.: Dr. Boros Anita

Események

 • Részvételi felhívás a XXV. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferenciára