Magyar Közlöny 2017/104

Olvasási idő: 5 – 8 perc

170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet: Az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről – 10159
171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 10160
172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról – 10182
173/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet: A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről – 10187
19/2017. (VI. 29.) MvM rendelet: A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról – 10189
12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet: A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról – 10189
13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet: A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról – 10192
22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet: A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról – 10193
223/2017. (VI. 29.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 10261
1423/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A 2022/2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről – 10261
1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: Az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának megvalósításával kapcsolatos egyes kérdésekről – 10262
1426/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: Az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról – 10263
1427/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A sportorvosi vizsgálat elvégzésével kapcsolatos egyes kérdésekről – 10266
1428/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A szigetvár-turbéki Szőlőhegyen megkezdett feltárásról és az érintett ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről – 10267
1429/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: Az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú („Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás” című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról – 10268
1430/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: Az EFOP-4.2.1-16 azonosító jelű („Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról – 10270
1431/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: Az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 azonosító számú („Mentorházak és mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról – 10273
1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 azonosító számú [„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (DKMO 3)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 10275
1433/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A KEHOP-1.1.0-15-2015-00001 azonosító számú („Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodell-szimulációk elvégzésével és reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztésével” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 10277
1434/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 azonosító számú („Füzesabony, a zöld város – belvárosi területek rehabilitációja” című) és a TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosító számú („Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról – 10279
1435/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 azonosító számú („Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden” című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról – 10281
1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat: A „Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna–Duna folyosó Komárom–Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja” című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról – 10283
70/2017. (VI. 29.) ME határozat: A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról – 10285
70/2017. (VI. 29.) ME határozat: Címzetes főjegyzői cím adományozásáról – 10285

Letölthető PDF-ben.