Magyar Közlöny 2017/105

Olvasási idő: 3 – 4 perc

20/2017. (VI. 30.) MvM rendelet: A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról – 10289
8/2017. (VI. 30.) HM rendelet: A honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről – 10289
14/2017. (VI. 30.) NGM rendelet: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 10295
15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet: A befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről – 10296
16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet: A befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról – 10300
17/2017. (VI. 30.) NGM rendelet: Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról – 10304
18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet: Egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról – 10308
23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet: Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról – 10310
24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 10312
25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet: A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 10316
14/2017. (VI. 30.) AB határozat: A Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról – 10332
15/2017. (VI. 30.) AB határozat: A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló – 10345
71/2017. (VI. 30.) ME határozat: Főiskolai tanárok kinevezéséről – 10355
72/2017. (VI. 30.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 10355
73/2017. (VI. 30.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 10356
74/2017. (VI. 30.) ME határozat: Főiskolai rektor felmentéséről – 10356
75/2017. (VI. 30.) ME határozat: Főiskolai rektor felmentéséről – 10356
76/2017. (VI. 30.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 10357

Letölthető PDF-ben.