Magyar Közlöny 2017/146

Olvasási idő: 3 – 4 perc

269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 27324
270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet: Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 27328
271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet: A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 27328
367/2017. (IX. 13.) KE határozat: Bírói felmentésről – 27331
368/2017. (IX. 13.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 27331
369/2017. (IX. 13.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 27331
1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről – 27332
1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról – 27333
1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról – 27342
1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról – 27347
1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: Egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról – 27347
1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 27348
1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú [„Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 27357
1662/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról – 27359
1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről – 27359
1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról – 27359
1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat: Az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú („Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című) projekt támo gatásának növeléséről – 27360

Letölthető PDF-ben.