Magyar Közlöny 2017/147

Olvasási idő: 2 – 3 perc

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet: Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 27364
10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet: Egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról – 27381
370/2017. (IX. 14.) KE határozat: Altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról – 27386
371/2017. (IX. 14.) KE határozat: Szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről és hivatásos állományba való visszavételről – 27386
1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat: Egyes, a KEHOP-2.2.1. és a KEHOP-2.2.2. azonosító számú felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 27387
1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú [„Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. – 27391
1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat: A KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosító számú [„Tűzoltó őrsök kialakítása – Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Sopronkövesd, Letenye, Kiskunmajsa)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 27393
2/2017. (IX. 14.) NFM határozat: A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 20. §-a, 21. §-a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről – 27395
96/2017. (IX. 14.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 27395
97/2017. (IX. 14.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 27395

Letölthető PDF-ben.