Veresenytükör 2017/1

Olvasási idő: 2 – 3 perc

 • Vissi Ferenc: Az oligopólium versenyző szegéllyel – a hatalom sodrásában
 • Kopácsi István: Engedékenység és ex officio eljárások egymásra hatása
 • Rónai Orsolya: A kisebbségi részesedésszerzés előzetes versenyjogi kontrolljának a hiánya az Európai Unióban
 • Sárai József-Szilágyi Gabriella: Mit érdemes tudni az „ECN+” irányelvjavaslatról?
 • Buránszki Judit: A bírósági felülvizsgálat terjedelme a Kúria végtörlesztéses banki kartellügyben hozott ítélete tükrében
 • Dorkó Dalma: Az árak tárgyilagos összehasonlítása és megtévesztő mulasztás összehasonlító reklámok esetén – A Carrefour-ítélet
 • Horváth Botond: Az Európai Bizottság indokolási kötelezettségének jelentősége, avagy az első, vitarendezési eljárás keretében hozott bizottsági döntés megsemmisítése
 • Köcse Ildikó: Állami tulajdonban lévő vállalkozás számára barnaszén kitermelésére biztosított kvázi monopolisztikus jogok
 • Nacsa Mónika: Kártérítés az észszerű időn túli ítélethozatal miatt
 • Pünkösty András: A Törvényszék T-194/13. számú ügyben hozott ítélete – A Bizottság összefonódást megtiltó határozatának a Törvényszék általi megsemmisítése a védelemhez való jog megsértése miatt
 • Rencz Anna: A C-532/15 és C-538/15 egyesített ügyek: Nem minden „jogsértő”, ami annak látszik; egy jó példa a nemzeti szabályozás és az EU-jog viszonyáról
 • Váczi Nóra: A Kúria döntése a könyvterjesztő vállalkozások ellen folytatott versenyügyben
 • Varga László Bánk: A Timab-ügy (C-411/15. P.) – avagy a vitarendezési eljárásból való kilépés súlyos következményei
 • Fejes Gábor: Dr. Tóth András: Versenyjog és határterületei – A versenyszabályozás jogági kapcsolatai