Céghírnök 2017/8

Olvasási idő: < 1 perc Muzsalyi Róbert: Beavatkozó vagy kényszerű pertárs? II. A bíróságok gyakorlatából: Változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per felperesének halála Pálné Mikola Júlia: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 2017. évi XLIX. törvénnyel történő módosítása Kovács László: Változások a zálogjog szabályaiban VI. A magyarországi cégek összesített adatai Rápolti Barbara: A felszámoló felmentése körében felmerülő jogalkalmazási problémák