Jog-Állam-Politika 2017/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Nánási László: Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokba
 • Bencze Krisztina – Bartkó Róbert: A hatékony védelemhez való jog az új Büntetőeljárási törvény tervezete tükrében
 • Siska Katalin: A női jogok alakulásának áttekintése a Török Köztársaság megalakulásától napjainkig
 • Friedery Réka: Az európai ombudsman szerződésen kívüli kártérítési felelőssége
 • Buchinger Ágnes: A végrehajtási alapelvek hangsúlyváltozásai, avagy észrevételek az új büntetés-végrehajtási kódex gyakorlatához
 • Körösi Alexandra: Az önrendelkezési jog az eutanázia kapcsán
 • Szoboszlai-Kiss Katalin: Az antik görög államfejlődés legkorábbi irodalmi forrásai
 • Tóth Zoltán Balázs: A líbiai egységkormány
 • Cao Yifeng: Evolution of Rural Collective Land Ownership in the People’s Republic of China
 • Katalin Szoboszlai-Kiss: Saint Augustine and the problem of free will
 • Csörgits Lajos: Sports administration in Hungary
 • Sári Nándor: A jól-lét problematikája mint globális politikai diskurzus (könyv-recenzió)
 • Rigó Erika: Recenzió Milassin László Az ENSZ nemzetközi kereskedelmi jogi bizottsága (UNCITRAL)