Magyar Közlöny 2017/164

Olvasási idő: 1 – 2 perc

39/2017. (X. 9.) NFM rendelet: A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól – 27982
40/2017. (X. 9.) NFM rendelet: A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról – 27991
1722/2017. (X. 9.) Korm. határozat: Az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról – 27993
1723/2017. (X. 9.) Korm. határozat: Az EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosító számú („Irmák Nonprofit Kft. – Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című) projektjavaslat tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról – 27994

Letölthető PDF-ben.