Magyar Közlöny 2017/165

Olvasási idő: 6 – 9 perc

293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 27997
294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet: A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 28001
295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 28002
296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet: A Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 28003
297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet: A piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 28005
298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról – 28007
50/2017. (X. 10.) FM rendelet: A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről – 28008
30/2017. (X. 10.) NGM rendelet: Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról – 28119
23/2017. (X. 10.) AB határozat: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés “megállapítása, vagy annak” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 28122
24/2017. (X. 10.) AB határozat: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 28128
1724/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A Cook-szigetekkel való diplomáciai kapcsolatok felvételéről – 28144
1725/2017. (X. 10.) Korm. határozat: Magyarország turisztikai országmárka építéséről – 28144
1726/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról – 28145
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat: Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 28147
1728/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 28150
1729/2017. (X. 10.) Korm. határozat: Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 28150
1730/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek energiahatékonysági felújításait célzó fejlesztési projektek finanszírozásának támogatásáról – 28150
1731/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórház déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról – 28151
1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról – 28151
1733/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő egyes intézkedésekről – 28152
1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról – 28153
1735/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú (“Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 28156
1736/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosító számú [“Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 28158
1737/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú (“Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 28160
1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú (“HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű” című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről – 28162
1739/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú (“Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című) projekt tekintetében az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról – 28164
1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról – 28164
1741/2017. (X. 10.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 28168

Letölthető PDF-ben.