Magyar Közlöny 2017/166

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2017. évi CVII. törvény: A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről – 28171
2017. évi CVIII. törvény: A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 28188
2017. évi CIX. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 28191
2017. évi CX. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 28194
2017. évi CXI. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 28199
2017. évi CXII. törvény: A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről – 28221
2017. évi CXIII. törvény: A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 28223
2017. évi CXIV. törvény: A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 28226
2017. évi CXV. törvény: A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 28229
2017. évi CXVI. törvény: A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 28238
2017. évi CXVII. törvény: A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 28248
2017. évi CXVIII. törvény: A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról – 28258
2017. évi CXIX. törvény: A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról – 28264
2017. évi CXX. törvény: A használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról – 28266
2017. évi CXXI. törvény: Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról – 28272
2017. évi CXXII. törvény: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról – 28275
2017. évi CXXIII. törvény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról – 28276
393/2017. (X. 12.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 28279
394/2017. (X. 12.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28279
395/2017. (X. 12.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28280
396/2017. (X. 12.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 28280
397/2017. (X. 12.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 28281

Letölthető PDF-ben.