Magyar Közlöny 2017/168

Olvasási idő: 2 – 3 perc

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról – 28304
300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet: A felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról – 28319
31/2017. (X. 17.) NGM rendelet: A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról – 28322
41/2017. (X. 17.) NFM rendelet: Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról – 28323
25/2017. (X. 17.) AB határozat: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról – 28325
26/2017. (X. 17.) AB határozat: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 28332
Köm. 5016/2017/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 28338
20/2017. (X. 17.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 28341
21/2017. (X. 17.) OGY határozat: Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 28342
1742/2017. (X. 17.) Korm. határozat: A központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról – 28342
1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat: A Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről – 28344
1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat: Az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról – 28345
1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat: A Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 28346

Letölthető PDF-ben.