Magyar Közlöny 2017/169

Olvasási idő: 2 – 3 perc

301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet: A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 28348
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet: A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről – 28349
26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete: Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 28366
27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet: A nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról – 28366
53/2017. (X. 18.) FM rendelet: A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről – 28380
14/2017. (X. 18.) HM rendelet: Egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 28381
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet: A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről – 28389
400/2017. (X. 18.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 28389
401/2017. (X. 18.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 28390
402/2017. (X. 18.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 28390
1746/2017. (X. 18.) Korm. határozat: A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról – 28391
1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat: A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról – 28391

Letölthető PDF-ben.