Magyar Közlöny 2017/178

Olvasási idő: 6 – 9 perc

316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet: A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 29387
317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet: Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 29387
318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet: A Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 29388
42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet: Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról – 29391
1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: „Digitalizáció az aktív idősekért” programról – 29392
1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről – 29393
1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről – 29395
1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről – 29396
1765/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemeléséről – 29399
1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 29402
1767/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 29406
1768/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról – 29408
1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 29411
1770/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Az Egészséges Budapest Program előkészítéséhez kapcsolódó, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 29413
1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról – 29415
1772/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Rákóczi Szövetség 2017. második félévi programjainak támogatásáról – 29419
1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 29419
1774/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 29421
1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 29423
1776/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 29428
1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 29430
1778/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Állami tulajdonban álló ingatlannak a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról – 29432
1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről – 29432
1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatt (Budapest 29687 hrsz.) található épületnek a Magyarországi Baptista Egyház részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról – 29433
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról – 29433
1782/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Krétai Szent András Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról – 29435
1783/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: Az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról – 29437
1784/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról – 29438
1785/2017. (XI. 7.) Korm. határozat: A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról szóló 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat módosításáról – 29439
112/2017. (XI. 7.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én, Havannában kelt megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 29440

Letölthető PDF-ben.