Magyar Közlöny 2017/179

Olvasási idő: 8 – 12 perc

319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről – 29444
320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 29448
321/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 29453
322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 29453
323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: Az ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 29455
324/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: A BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 29455
325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: A TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 29456
326/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: A VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 29456
Köf.5025/2017/5. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 29457
Köm.5017/2017/6. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 29461
1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 29465
1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről – 29465
1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2018. évi előirányzatának megemeléséről – 29467
1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról szóló 1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról – 29470
1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről – 29470
1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről – 29471
1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az Árpád-ház Program részét képező „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról – 29473
1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016–2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről – 29474
1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének a Magyar Állam részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú részesedés felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról – 29477
1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról – 29479
1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról – 29480
1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 29484
1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról – 29486
1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017–2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi eszközkiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről – 29487
1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta károk helyreállításáról – 29488
1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról – 29488
1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról – 29491
1803/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről – 29493
1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról – 29494
1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az „ELI” Science Park Szeged projekthez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról – 29497
1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról – 29499
1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében – 29500
1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 29500
1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról – 29503
1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 29503
1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Normafa Park program megvalósításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról – 29504
1812/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 29505
113/2017. (XI. 8.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 29505
114/2017. (XI. 8.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 29506

Letölthető PDF-ben.