Magyar Közlöny 2017/180

Olvasási idő: 4 – 6 perc

327/2017. (XI. 8.) Korm. rendele: A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 29509
328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 29509
329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet: Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 29511
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről – 29512
14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról – 29522
43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet: A megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról – 29523
1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A 2014–2020 közötti programozási időszakot érintő állami projektértékelési feladatok finanszírozásához szükséges további forrás biztosításáról – 29531
1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 29533
1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 29535
1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú („Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 29537
1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 29541
1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: A Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról – 29543
1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 29543

Letölthető PDF-ben.