Magyar Közlöny 2017/188

Olvasási idő: 1 – 2 perc

346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet: A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 30078
44/2017. (XI. 20.) NFM rendelet: A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 30081
438/2017. (XI. 20.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 30082
1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozat: A „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről – 30082

Letölthető PDF-ben.