Magyar Közlöny 2017/193

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2017. évi CLII. törvény: Az uniós vámjog végrehajtásáról – 31739
2017. évi CLIII. törvény: Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról – 31813
2017. évi CLIV. törvény: A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról – 31846
2017. évi CLV. törvény: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról – 31848
2017. évi CLVI. törvény: A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról – 31849
2017. évi CLVII. törvény: A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról – 31851
2017. évi CLVIII. törvény: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról – 31852
2017. évi CLIX. törvény: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról – 31853
2017. évi CLX. törvény: Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról – 31924
2017. évi CLXI. törvény: Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról – 31925
2017. évi CLXII. törvény: A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról – 31925
2017. évi CLXIII. törvény: A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról – 31926
2017. évi CLXIV. törvény: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról – 31928
2017. évi CLXV. törvény: A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról – 31930
2017. évi CLXVI. törvény: A Wacław Felczak Alapítványról – 31931
348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 31932
30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet: A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről – 31933
31/2017. (XI. 23.) MNB rendelet: A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról – 32219
1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat: A Wacław Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról – 32398

Letölthető PDF-ben.

  1. rész
  2. rész
  3. rész