Magyar Közlöny 2017/194

Olvasási idő: 2 – 2 perc

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet: A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról – 32402
350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet: Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról – 32404
351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 32412
38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet: A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról – 32421
1/2017. KMPJE jogegységi határozat: A Kúria közigazgatási-munkaügyi és polgári jogegységi határozata – 32423
2/2017. KMPJE jogegységi határozat: A Kúria közigazgatási-munkaügyi és polgári jogegységi határozata – 32428
1/2017. PJE jogegységi határozat: A Kúria polgári jogegységi határozata – 32432
1860/2017. (XI. 23.) Korm. határozat: Magyarországnak a SINO-CEE Fund elnevezésű tőkebefektetési alaphoz történő csatlakozásáról – 32436
118/2017. (XI. 23.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 32438

Letölthető PDF-ben.