Magyar Közlöny 2017/199

Olvasási idő: 3 – 4 perc

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet: A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről – 32743
354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet: Az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről – 32877
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet: Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről – 32890
356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet: A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 32892
357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet: A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról – 32892
358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 32894
1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról – 32897
1871/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A magyarországi kényszerkollektivizálás áldozatai emlékére tervezett programokról – 32898
1872/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A 2018. év Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánításáról – 32898
1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről – 32898
1874/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Biológiai és Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia megvalósításáról – 32899
1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 32900
1876/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról – 32902
1877/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon fejlesztési munkálatainak befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról – 32902
1878/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójához szükséges forrás biztosításáról – 32904
1879/2017. (XI. 29.) Korm. határozat: A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről szóló 1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról – 32904

Letölthető PDF-ben.