Magyar Közlöny 2017/200

Olvasási idő: 4 – 7 perc

359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet: A nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről – 32911
360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet: Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 32914
361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet: Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 32915
362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet: A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 32922
363/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet: A SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 32923
364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet: A Budapest XIII. kerület, Váci út 160–168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 32923
33/2017. (XI. 30.) MNB rendelet: A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról – 32926
15/2017. (XI. 30.) IM rendelet: Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról – 32927
454/2017. (XI. 30.) KE határozat: Vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról – 32929
1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről – 32929
1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról – 32930
1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 32932
1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 32934
1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú [„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 32939
1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt megvalósításához szükséges további forrásokról – 32941
1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosító számú [„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 32943
1889/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú („A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról – 32945
1890/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú („Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II.” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról – 32947
1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról – 32949
1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról – 32952
1893/2017. (XI. 30.) Korm. határozat: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 32953
119/2017. (XI. 30.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 32955

Letölthető PDF-ben.