Magyar Közlöny 2017/204

Olvasási idő: 2 – 3 perc

367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 33072
31/2017. (XII. 6.) BM rendelet: A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról – 33074
31/2017. (XII. 6.) AB határozat: A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról – 33075
32/2017. (XII. 6.) AB határozat: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 33087
33/2017. (XII. 6.) AB határozat: Az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás 5. § e) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 33095
1904/2017. (XII. 6.) Korm. határozat: A Kisbér város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 33120
1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 33120
122/2017. (XII. 6.) ME határozat: A Kereskedelmi Világszervezet 11. Miniszteri Értekezletén történő részvételről – 33129

Letölthető PDF-ben.