Magyar Közlöny 2017/205

Olvasási idő: 3 – 5 perc

368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 33132
369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet: A váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 33133
33/2017. (XII. 7.) MvM rendelet: A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról – 33136
16/2017. (XII. 7.) IM rendelet: Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról – 33136
Köm.5024/2017/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 33140
1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A maszkati nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról – 33142
1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről – 33143
1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról – 33144
1909/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 33145
1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről – 33145
1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról – 33146
1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról – 33147
1913/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról – 33147
1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 33148
1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről – 33150
1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről – 33150
1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 33151

Letölthető PDF-ben.