Magyar Közlöny 2017/206

Olvasási idő: 5 – 8 perc

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet: A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről – 33155
371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet: A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról – 33159
372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 33160
373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet: Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 33162
374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 33163
41/2017. (XII. 8.) NGM rendelet: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról – 33164
1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről – 33165
1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról – 33169
1920/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelésével kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról – 33170
1921/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Magyar Honvédség légtérellenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének hosszú távú biztosításával kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról – 33170
1922/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A 2018-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről – 33171
1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról – 33172
1924/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról – 33172
1925/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, üzemeltetésbiztonságot érintő intézkedésekről – 33173
1926/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról – 33174
1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról – 33176
1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről – 33177
1929/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet rövid távú fejlesztéseinek megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításáról – 33177
1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról – 33178
1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséről – 33181
1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről – 33182
1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról – 33183
1934/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség oktatási intézményének elhelyezése érdekében szükséges forrásbiztosításról – 33184
1935/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: Egyes kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról, valamint a Terror Háza Múzeum látogatásáról szóló 1021/2002. (III. 21.) Korm. határozat visszavonásáról – 33186
1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 33187
1937/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról – 33193
1938/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásról – 33194
1939/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 33194
1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat: A részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról – 33195

Letölthető PDF-ben.