Magyar Közlöny 2017/207

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2017. évi CLXX. törvény: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról – 33198
2017. évi CLXXI. törvény: Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről – 33316
2017. évi CLXXII. törvény: Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről – 33317
2017. évi CLXXIII. törvény: A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről – 33319
2017. évi CLXXIV. törvény: A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 33343
2017. évi CLXXV. törvény: A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről – 33345
2017. évi CLXXVI. törvény: A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 33345
2017. évi CLXXVII. törvény: A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről – 33349
2017. évi CLXXVIII. törvény: Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról – 33349
2017. évi CLXXIX. törvény: A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről – 33355
2017. évi CLXXX. törvény: Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról – 33369
2017. évi CLXXXI. törvény: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról – 33379
2017. évi CLXXXII. törvény: A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról – 33385
2017. évi CLXXXIII. törvény: Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról – 33414
2017. évi CLXXXIV. törvény: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról – 33419

Letölthető PDF-ben.