BELÜGYI SZEMLE 2019/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Bárd Károly: Az út az igazsághoz – büntetőeljárási törvényünk a jogállami elvek tükrében
  • Angyal Miklós: A kriminalisztikai gondolkodás – újratöltve
  • Bagossy Mária: A büntetőjogi szankció korlátai az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban A szabadságvesztés és a kínzás tilalma
  • Lengyel Tibor: Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata, valamint hazai szabályozásunk ellentmondásai a ne bis in idem elv érvényesülésének tekintetében
  • Ránki Sára: Bevezetés az igazságügyi nyelvészetbe
  • Bogdány Gyula: Az emberölési ügyek nyomozási hibáiról és a szerencse jelentőségéről
  • Mátyás Szabolcs – Sallai János: Horst Herold, a modem kriminálföldrajz megalkotója